Runsten U866, L1943:5208 i Gryta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Krókr lét rétta stein þenna eptir Kára, fôður sinn. Guð hjalpi hans sálu ok Guðs móðir. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 2,35 m hög, 1,83 m bred (N 30cg Ö-S 30cg V) och 0,15-0,35 m tjock. Stenen lutar svagt åt VNV. Ristningen är vänd mot ÖSÖ. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Krok lät resa denna sten efter Kåre, sin fader. Gud och Guds moder hjälpe hans själ." Rest och uppmålad 1967. Uppmålad 2001."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gryta socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Lerhaltig moränförhöjning, tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m NÖ om NÖ kanten på manbyggnad."
Vill du se flera runstenar i Gryta socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.780852
Longitud: 17.348796
Lämnings-ID: L1943:5208
Riksantikvarieämbetets ID: Gryta 75:1
Sveriges runinskrifter: U866, (Upplands runinskrifter)
Plats: Björnome
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Finkornig granit
Runristare: Åsmund (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Gryta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5208