Runsten L1942:4393 i Nysätra 🇬🇧
Även känd som Ryda Kungsgård
Foto av Runsten L1942:4393 i Nysätra
Foto av Runsten L1942:4393 i Nysätra
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ámundi ok Auðgerðr létu reisa stein þenna eptir Ônund, son sinn, ok brú gera. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,25 m h, 1,8 m br (N 42cg V-S 42cg Ö), 0,5 m tj. Avsmalnande uppåt med avrundad topp. På SV- sidan ristningen.Runhöjd 6-7 cm. Röd antracitfärg. Enl. uppgift av hr G. Lundborg,har runstenen tidigare legat i gravfältet (nr 49) på grusåsen, ca 150 m NV om den plats, där den nu står. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Nysätra socken i Enköping kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åker- och dikeskant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m NNÖ om landsväg gårdinfart 3 m Ö om brukningsväg. 16 m N omelstolpe."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.752122
Longitud: 17.145636
Lämnings-ID: L1942:4393
Riksantikvarieämbetets ID: Nysätra 47:1
Sveriges runinskrifter: U839 (Upplands runinskrifter)
Plats: Ryda kungsgård
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråröd granit
Runristare: Torgöt Fotsarve (A) [Stille 1999b]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Ryda Kungsgård
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Nysätra
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/06b2dd3e-216e-464a-baa7-5fc0510eb478