Runsten L1942:4489 i Nysätra 🇬🇧
Även känd som Ryda Kungsgård
Foto av Runsten L1942:4489 i Nysätra
Foto av Runsten L1942:4489 i Nysätra
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þólfr(?)/Þœfr(?) ok Þorfastr þeir létu reisa stein at Þorbjôrn, fôður sinn góðan. Hér mun standa steinn nær brautu ok Gillaug réð gera merki at bónda sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljus granit, 2,65 m h, 1,95 m br nedtill och 0,8 upptill (Ö-V), 0,1-0,5 m tj. Avsmalnande uppåt med avrundad topp. På Nsidan ristningen. Runhöjd, 7-10 cm. Runslingan är skadad i Ö ochV kanterna. _Stenen lutar svagt åt S, Stenen imålad med röd antricitfärg. 1 m V om stenen är en rostfri skylt med järnstativ. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Nysätra socken i Enköping kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1m S om landsväg. (Ö-V)"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.753105
Longitud: 17.136828
Lämnings-ID: L1942:4489
Riksantikvarieämbetets ID: Nysätra 50:1
Sveriges runinskrifter: U838 (Upplands runinskrifter)
Plats: Ryda kungsgård
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Balle (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Ryda Kungsgård
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Nysätra
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/8863b58f-26de-4167-815c-dc9ad800fdfa