Runsten L1942:4414 i Nysätra 🇬🇧
Foto av Runsten L1942:4414 i Nysätra
Foto av Runsten L1942:4414 i Nysätra
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gísl, Holmfastr, Guðfastr, Styrfastr, Þorgísl reistu stein eptir Sôlva, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (U836), granit, 2-0,5 m h, 1,33 m br i NV-SÖ, 0,18-0,6 m tj. Avsmalnande uppåt med avrundad topp. Stenen lutar åt SV och stödesav 1 järnstång. På NÖ sidan ristingen. Runhöjd 6-7 cm. På baksidan en järnstötta. Inskriften berättar om sex bröder: Gisl, Holmfast, Gudfast, Styrfat och Torgils som reste stenen efter sin far Salve."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Nysätra socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gårdsplan."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m SV om gamla landsväg, 4 m V 10cg N om infartsväg till gård,3 m N om staket invid trädgård."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.749598
Longitud: 17.252961
Lämnings-ID: L1942:4414
Riksantikvarieämbetets ID: Nysätra 68:1
Sveriges runinskrifter: U836 (Upplands runinskrifter)
Plats: Alsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljusröd granit
Runristare: Torgöt Fotsarve (A); Öpir 1 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Nysätra
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/b3c76557-c1d2-49c7-ba18-2a5095e43818