Runsten U835, L1942:3806 i Nysätra
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljus granit, 1,7 m h, 1,3 m br (Ö-V), 0,7 m tj. Rektangulär genomskärning och avsmalnande uppåt. På norra sidan inskriften. Inskriften utgörs av runliknande tecken. Enligt en uppgiftslämnare (år 1951) skall runstenen vara ristad i sen tid och det skall tidigare ha funnits en äkta runristning på stenen, men denna hade enligt uppgiftslämnaren förstörts ca 30 år tidigare."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Nysätra socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Morän, hagmark, vid foten av moränrygg (NNÖ-SSV)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m SSÖ om åkerhörn, 5 m SV om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Nysätra socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.769046
Longitud: 17.15714
Lämnings-ID: L1942:3806
Riksantikvarieämbetets ID: Nysätra 25:1
Sveriges runinskrifter: U835, (Upplands runinskrifter)
Plats: Nysätra prästgård
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljusgrå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Nysätra
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:3806