Runsten L1942:4273 i Nysätra 🇬🇧
Foto av Runsten L1942:4273 i Nysätra
Foto av Runsten L1942:4273 i Nysätra
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ok ... at fôður(?) ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Rest av runsten, gneis 0,35x30 m, 0,25 m tj. På N sidan inskriften. Runhöjd 8 cm. Runstensfragmentet hittades vid grävning av grund till uthusbyggnad, ca 40 m VNV om dess nuvarande plats utanförSV hörnet av kyrkogårdsmuren. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Nysätra socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogårdsmur."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"0,75 m Ö om Ö grindstolpen, i S kanten av kyrkogårdsmuren."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.751224
Longitud: 17.172676
Lämnings-ID: L1942:4273
Riksantikvarieämbetets ID: Nysätra 43:1
Sveriges runinskrifter: U834 (Upplands runinskrifter)
Plats: Nysätra skola
Placering: I Nysätra södra kyrkogårdsmur.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Rödaktig granit
Runristare: Balle (A) [Stille 1999b]
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Nysätra
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/ba263354-55d5-40e2-98a1-937c70f44dbc