Runsten U831, L1943:5204 i Giresta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§P ... ... lét reisa steina eptir Loðin, son sinn. §Q Ígull lét reisa steina eptir Loðin, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd sandsten, 1,2 m hög, 0,75 m bred (Ö-V), 0,07 m tjock. Runhöjd 8 cm. Stenen hittades för 35 år sedan i diket ÖNÖ om kyrkogårdsmuren ungefär mitt för kyrkans ÖNÖ gavel. Dnr 301/69. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"...lät resa stenarna efter Luden, sin son." Uppmålad 1968. För ytterligare information se det inskannade bokuppslaget under Referens."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Giresta socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I kyrka."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nuvarande placering: Stenen har rests på trädsockel mot kyrkans V innervägg, på höger sida i ett avsmalande utrymme i kyrkans kyrkans skepp. Ristningsytan mot Ö. Enligt anteckning av Runverket 1995, står fragmentet i Giresta kyrkas vapenhus."
Vill du se flera runstenar i Giresta socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.723696
Longitud: 17.345777
Lämnings-ID: L1943:5204
Riksantikvarieämbetets ID: Giresta 25:1
Sveriges runinskrifter: U831, (Upplands runinskrifter)
Plats: Giresta by
Placering: I kyrkan.
Föremål: Runsten
Material: Röd sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Giresta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5204