Runsten L1943:4894 i Giresta ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:4894 i Giresta
Foto av Runsten L1943:4894 i Giresta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Forkunnr ok Gunnarr √ĺeir l√©tu h√īggva stein √ĺenna at √Ēnund, f√ī√įur sinn, b√≥nda Au√įfr√≠√įar. Balli risti stein √ĺenna. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, flyttblock av r√∂d granit, 1,5 m h√∂g, 2,8 m bred (N√Ė-SV), 0,8 m tjock. P√• S√Ė sidan ristningen inom en yta, som √§r 1,7x1,3 m. Ristningen lutar mot NV. Runh√∂jd 7-8 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Forkunn och Gunnar de l√§to hugga denna sten efter Anund, sin fader, √Ėdfrids man. Balle ristade denna sten." Ristaren har p√• flera st√§llen utnyttjat naturliga sprickor."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Giresta socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m NV om kraftledning."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.705743
Longitud: 17.302366
Lämnings-ID: L1943:4894
Riksantikvarieämbetets ID: Giresta 37:1
Sveriges runinskrifter: U829 (Upplands runinskrifter)
Plats: Furby, furbylund
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material: Röd granit
Runristare: Balle (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Giresta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/9129366e-d1d5-4e1c-8cce-69daab47c0a0