Runsten U829, L1943:4894 i Giresta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Forkunnr ok Gunnarr þeir létu hôggva stein þenna at Ônund, fôður sinn, bónda Auðfríðar. Balli risti stein þenna. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, flyttblock av röd granit, 1,5 m hög, 2,8 m bred (NÖ-SV), 0,8 m tjock. På SÖ sidan ristningen inom en yta, som är 1,7x1,3 m. Ristningen lutar mot NV. Runhöjd 7-8 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Forkunn och Gunnar de läto hugga denna sten efter Anund, sin fader, Ödfrids man. Balle ristade denna sten." Ristaren har på flera ställen utnyttjat naturliga sprickor."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Giresta socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m NV om kraftledning."
Vill du se flera runstenar i Giresta socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.705743
Longitud: 17.302366
Lämnings-ID: L1943:4894
Riksantikvarieämbetets ID: Giresta 37:1
Sveriges runinskrifter: U829, (Upplands runinskrifter)
Plats: Furby, furbylund
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material: Röd granit
Runristare: Balle (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Giresta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:4894