Runsten U828, L1943:4373 i Fittja
Foto av Runsten U828, L1943:4373 i Fittja
Foto av Runsten U828, L1943:4373 i Fittja
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Kagr(?)/Gagr(?) ok Hákon létu hôggva stein ok brú gera eptir Erngísl, fôður sinn góðan. Guð hjalpi sálu hans. Tíðkumi hjó stein þenna. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten granit, 2 m hög, 1,6 m bred (Ö 30cg S-V 30cg N), 0,5 m tjock. Avsmalnande uppåt, till 1 m bred. På NNÖ-sidan inskriften. Runhöjd 6-10 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gag och Håkon läto hugga stenen och göra bro efter Ärngisl, sin gode fader. Gud hjälpe hans själ. Tidkume högg denna sten." Uttogs, sattes ihop och restes 1946. Uppmålad 1995."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fittja socken i Enköping kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerholme."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m S 40cg V om utfartsväg, 5 m S om trädgårdsland. 16 m V om bod."
Vill du se flera runstenar i Fittja socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.715628
Longitud: 17.442058
Lämnings-ID: L1943:4373
Riksantikvarieämbetets ID: Fittja 1:1
Sveriges runinskrifter: U828, (Upplands runinskrifter)
Plats: Bodarna, fittja by
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Tidkume (S); (Ödkume (S), felaktig attribution av Brate.); tillsammans med Livsten (A) [Stille 1999b]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Fittja
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:4373