Runsten L1943:6470 i Kulla ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:6470 i Kulla
Foto av Runsten L1943:6470 i Kulla
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgr√• stenart, 1,6 m h, 1,5 m br (N 30cg √Ė-S 30cg V),0,1-0,6 m tj. √Ėvre S delen avslagen s√• att N delen bildar en spets. P√• √ĖS√Ė sidan ristningen. Endast slingor. Uppm√•lad. Den n√§rmaste omgivningen t√§tt bev√§xt med sl√•nb√§rsbuskar. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kulla socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S√Ė kanten av bergrygg, betesmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m NV om körväg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.695845
Longitud: 17.484511
Lämnings-ID: L1943:6470
Riksantikvarieämbetets ID: Kulla 8:1
Sveriges runinskrifter: U822 (Upplands runinskrifter)
Plats: Rävsta
Placering: 250 m √ĖN√Ė om R√§vsta mang√•rdsbyggnad.
Föremål: Ristad sten
Material: Ljusgrå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Kulla
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/43414874-e984-4b05-b6e4-b0beace75936