Runsten U822, L1943:6470 i Kulla
Foto av Runsten U822, L1943:6470 i Kulla
Foto av Runsten U822, L1943:6470 i Kulla
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgrå stenart, 1,6 m h, 1,5 m br (N 30cg Ö-S 30cg V),0,1-0,6 m tj. Övre S delen avslagen så att N delen bildar en spets. På ÖSÖ sidan ristningen. Endast slingor. Uppmålad. Den närmaste omgivningen tätt beväxt med slånbärsbuskar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kulla socken i Enköping kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ kanten av bergrygg, betesmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m NV om körväg."
Vill du se flera runstenar i Kulla socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.695817
Longitud: 17.484421
Lämnings-ID: L1943:6470
Riksantikvarieämbetets ID: Kulla 8:1
Sveriges runinskrifter: U822, (Upplands runinskrifter)
Plats: Rävsta
Placering: 250 m ÖNÖ om Rävsta mangårdsbyggnad.
Föremål: Ristad sten
Material: Ljusgrå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Kulla
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:6470