Runsten U821, L1943:6319 i Kulla
Foto av Runsten U821, L1943:6319 i Kulla
Foto av Runsten U821, L1943:6319 i Kulla
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ástríðr/Ásrøðr lét reisa stein þenna eptir Heðinfast, fôður sinn, ok Auða eptir bónda sinn ok eptir Auðgerði, dóttur sína. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, mörkgrön granit, 2 m h, 1,40 m br, 0,40 m tj. På sidanristningen. Runhöjd, 7-8 cm. Uppmålad. VNV-SV om runstenen liggerca 4 stensättningsliknande lämningar, 3-4 m diam, 0,1-0,4 m h. /Runsten är hitflyttad från Mysinge/. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kulla socken i Enköping kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö delen av moränhöjd, park."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"55 m N om väg, 30 m V om sämre brukningsväg. 80 m NNV om NV hörnet av bod."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten U821, L1943:6319 i Kulla:
"Ej ursprunglig plats."
Vill du se flera runstenar i Kulla socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.699972
Longitud: 17.495983
Lämnings-ID: L1943:6319
Riksantikvarieämbetets ID: Kulla 3:1
Sveriges runinskrifter: U821, (Upplands runinskrifter)
Plats: Mysinge
Placering: Vid Fribergs allé.
Föremål: Runsten
Material: Mörk granit
Runristare: Åsmund (L); Torgöt Fotsarve (A) [Stille 1999b]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Kulla
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:6319