Runsten L1943:6319 i Kulla ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:6319 i Kulla
Foto av Runsten L1943:6319 i Kulla
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√Āstr√≠√įr/√Āsr√ł√įr l√©t reisa stein √ĺenna eptir He√įinfast, f√ī√įur sinn, ok Au√įa eptir b√≥nda sinn ok eptir Au√įger√įi, d√≥ttur s√≠na. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, mörkgrön granit, 2 m h, 1,40 m br, 0,40 m tj. På sidanristningen. Runhöjd, 7-8 cm. Uppmålad. VNV-SV om runstenen liggerca 4 stensättningsliknande lämningar, 3-4 m diam, 0,1-0,4 m h. /Runsten är hitflyttad från Mysinge/. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kulla socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"√Ė delen av mor√§nh√∂jd, park."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"55 m N om väg, 30 m V om sämre brukningsväg. 80 m NNV om NV hörnet av bod."
Ofta finns det ber√§ttelser, historier, s√§gner och rykten kring en l√§mning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. S√• h√§r st√•r det om Runsten L1943:6319 i Kulla ūüá¨ūüáß:
"Ej ursprunglig plats."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.699883
Longitud: 17.495887
Lämnings-ID: L1943:6319
Riksantikvarieämbetets ID: Kulla 3:1
Sveriges runinskrifter: U821 (Upplands runinskrifter)
Plats: Mysinge
Placering: Vid Fribergs allé.
Föremål: Runsten
Material: Mörk granit
Runristare: Åsmund (L); Torgöt Fotsarve (A) [Stille 1999b]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Kulla
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/768c6eb0-92c5-4b4a-aa94-82fda2ab20d2