Runsten L1943:6411 i Kulla ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:6411 i Kulla
Foto av Runsten L1943:6411 i Kulla
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgr√• stenart, 1,50 m h, 1,05 m br (√Ė-V), 0,30 m tj.P√• S sidan ristningen. Stenen √§r avslagen. (Den avslagna delen √§r 0,95x0,65 m) Runor saknas. "Reparerad 16/1-65.√Ąndring Dnr 7876/64.Toppdel, sammansatt m, rot√§nden. Stenen, rest p√• rot√§ndens plats. 16/1-65. KG-S. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kulla socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Sydsluttning från höjdområde, trädgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"85 m N om v√§gen Mysinge-Friberg, 22 m √Ė om brukningsv√§g, 12-13 mS om s√§mre brukningsv√§g. 14 m SV om S h√∂ret av fritidshus."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.700096
Longitud: 17.49697
Lämnings-ID: L1943:6411
Riksantikvarieämbetets ID: Kulla 2:1
Sveriges runinskrifter: U820 (Upplands runinskrifter)
Plats: Mysinge äng
Placering:
Föremål: Ristad sten
Material:
Runristare: Balle (A) [Stille 1999b]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Kulla
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/5e9c1913-1c59-405c-9cb6-594d8915df64