Runsten U820, L1943:6411 i Kulla
Foto av Runsten U820, L1943:6411 i Kulla
Foto av Runsten U820, L1943:6411 i Kulla
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgrå stenart, 1,50 m h, 1,05 m br (Ö-V), 0,30 m tj.På S sidan ristningen. Stenen är avslagen. (Den avslagna delen är 0,95x0,65 m) Runor saknas. "Reparerad 16/1-65.Ändring Dnr 7876/64.Toppdel, sammansatt m, rotänden. Stenen, rest på rotändens plats. 16/1-65. KG-S. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kulla socken i Enköping kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Sydsluttning från höjdområde, trädgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"85 m N om vägen Mysinge-Friberg, 22 m Ö om brukningsväg, 12-13 mS om sämre brukningsväg. 14 m SV om S höret av fritidshus."
Vill du se flera runstenar i Kulla socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.70013
Longitud: 17.496955
Lämnings-ID: L1943:6411
Riksantikvarieämbetets ID: Kulla 2:1
Sveriges runinskrifter: U820, (Upplands runinskrifter)
Plats: Mysinge äng
Placering:
Föremål: Ristad sten
Material:
Runristare: Balle (A) [Stille 1999b]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Kulla
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:6411