Runsten U819, L1943:6320 i Kulla
Foto av Runsten U819, L1943:6320 i Kulla
Foto av Runsten U819, L1943:6320 i Kulla
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sveinn/Steinn/Seinn lét reisa stein þenna at fôður ... -þah Sigríðar bónda. Guð hjalpi sál hans. Balli risti. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1,75 m h, 1 m br (NV-SÖ), 0,65 m tj. På SVsidan ristningen. (Uppmålad). Kring runstenen är mycket lövsly. Runhöjd, 6-8 cm. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kulla socken i Enköping kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S kanten av moränsluttning, vägkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Intill och N om vägen Mysinge-Friberg (120 m SÖ om Alléstugan.)"
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten U819, L1943:6320 i Kulla:
"Ej ursprunglig plats. (enl Dybech mfl)."
Vill du se flera runstenar i Kulla socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.701526
Longitud: 17.485201
Lämnings-ID: L1943:6320
Riksantikvarieämbetets ID: Kulla 4:1
Sveriges runinskrifter: U819, (Upplands runinskrifter)
Plats: Mysinge
Placering: I Fribergs allé.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Balle (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Kulla
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:6320