Runsten L1943:1111 i Hjälsta 🇬🇧
Foto av Runsten L1943:1111 i Hjälsta
Foto av Runsten L1943:1111 i Hjälsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"i-rkiorþ lét reisa stein at Ônund, fôður sinn, ok at ..., móður sína. Guð hjalpi sál þeira. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgrå granit, 1,95 m hög, 1,05 m bred (N-S), 0,55 m tjock. Nästan rektangulär sida med svagt rundad topp. Ristningen på Ö sidan. Runhöjd 7-8 cm. Beväxt med lava. Sten lutar något åt V (ca 30cg). Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... lät resa stenen efter Anund, sin fader, och efter ..., sin moder. Gud hjälpe deras själ." Lagades och restes 1946. Uppmålad 2002."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hjälsta socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m NNÖ om gränsen mot Övergarn sn. (dike)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.662273
Longitud: 17.446745
Lämnings-ID: L1943:1111
Riksantikvarieämbetets ID: Hjälsta 1:1
Sveriges runinskrifter: U815 (Upplands runinskrifter)
Plats: Bälsunda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Finkornig granit
Runristare: Balle (A) [Stille 1999b]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Hjälsta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/d5f16212-5185-4f50-a035-86eeac5fb720