Runsten L1943:1272 i Hjälsta 🇬🇧
Foto av Runsten L1943:1272 i Hjälsta
Foto av Runsten L1943:1272 i Hjälsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sljór(?)/Sleyr(?) ok Danr létu reisa stein at Holmgeir, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgrå granit, 1,25 m hög, 1,1 m bred (Ö-V), 0,45 m tjock. Nästan rektangulär genomskärning. Ristningen på S sidan. Runhöjd 9-10 cm, Stenen lutar något åt NÖ. Uppallad med mindre sten 0,3-0,4 m stora. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"sioR och dan läto resa stenen efter Holmger, sin fader." Uppmålad 2002."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hjälsta socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV-sluttning från bergrygg (NV-SÖ), betesmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"30 m NÖ om landsväg (korsningen med gamla landdsvägen). 92 m V 19cg Nom brukningsväg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.669858
Longitud: 17.441052
Lämnings-ID: L1943:1272
Riksantikvarieämbetets ID: Hjälsta 5:1
Sveriges runinskrifter: U814 (Upplands runinskrifter)
Plats: Bälsunda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare: Fot 2 (A) [Stille 1999b]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Hjälsta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/13065cfe-4b32-4796-a164-6f87ab3bea24