Runsten U812, L1943:1229 i Hjälsta
Foto av Runsten U812, L1943:1229 i Hjälsta
Foto av Runsten U812, L1943:1229 i Hjälsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"fôður sinn. Sá varð dauðr á Englandi. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgrå stenart, 1,35 m hög, 0,85 m bred (Ö-V), 0,35 m tjock. Rektangulär genomskärning. På S sidan ristningen. Enligt Upplands runinskrifter har 33:2 och 33:4 tidigare varit inmurade i kyrkomuren. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"...sin fader. Han blev död i England." Detta är uppenbarligen slutet av en inskrift, vars början har stått på en annan sten, vilken är okänt. Uppmålad 2002."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hjälsta socken i Enköping kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV-sluttning från moränrygg (Ö-V), betesmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m V 8cg N om nr 33:1."
Vill du se flera runstenar i Hjälsta socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.688555
Longitud: 17.384397
Lämnings-ID: L1943:1229
Riksantikvarieämbetets ID: Hjälsta 33:2
Sveriges runinskrifter: U812, (Upplands runinskrifter)
Plats: Hjälsta kyrka
Placering: V om kyrkogården.
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare: Arbjörn (A) [Stille 1999b]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Hjälsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:1229