Runsten U810, L1943:3498 i Fröslunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ok Ernviðr þeir létu reisa stein þenna ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljus granit, 1,1 m hög, 0,6 m bred (ÖNÖ-SV), 0,2 m tjock. På SÖ sidan ristningen. Stenen är rest och fastsatt med cement på en stenplatta, 0,6x0,5 och 0,1 m hög. NV sidan är fastsatt med cement, i en jordfast sten, 0,3x1,7 och 0,5 m hög. Intill och NÖ om runstenen är 2 vägstenar placerade. Området intill runstenen används som kompost. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... och Ärnvid de läto resa denna sten ..." Flyttats och rests 1941. Uppmålad 2006."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fröslunda socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NNÖ-sluttning av moränhöjd, skogskark (Lövskog)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"40 m NV om NÖ kant å bostadshus, 7 m V om V hörnet på gäststuga (NV-SÖ)"
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten U810, L1943:3498 i Fröslunda:
"Tidigare funnen som trappsten i Noppsgärde."
Vill du se flera runstenar i Fröslunda socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.70904
Longitud: 17.27737
Lämnings-ID: L1943:3498
Riksantikvarieämbetets ID: Fröslunda 43:1
Sveriges runinskrifter: U810, (Upplands runinskrifter)
Plats: Nopskäl
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Balle (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Fröslunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:3498