Runsten U809, L1943:3587 i Fröslunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bjôrn ok Gísl reistu stein þenna eptir Andvétt, fôður sinn; bjó í Hervistôðum, frænda Gerðars. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,55 m hög, 0,9 m bred (Ö-V) 0,45 m tjock. På S sidan ristningen. Runhöjd 12-13 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Björn och Gisl reste denna sten efter Andvätt, sin fader; bodde på Härvesta, Gärdars frände." Uppmålad 2006. Skyltad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fröslunda socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant, åkerren."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"151 m V 14cg om sockengräns och 3-4 m N 10cg Ö om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Fröslunda socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.701429
Longitud: 17.288096
Lämnings-ID: L1943:3587
Riksantikvarieämbetets ID: Fröslunda 45:1
Sveriges runinskrifter: U809, (Upplands runinskrifter)
Plats: Härvesta, nopskäl
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejsgranit
Runristare: Torbjörn 2 (A), Brates attribution ej sannolik, Stille (1999b) attribuerar stenen till Torbjörn 2, jämför dock Källström 1999:86ff.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Fröslunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:3587