Runsten U808, L1943:4280 i Fröslunda
Foto av Runsten U808, L1943:4280 i Fröslunda
Foto av Runsten U808, L1943:4280 i Fröslunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gísl ok Ingimundr, góðir drengir, gera létu merki at Halfdan, fôður sinn, ok at Eydísi, móður sína. Guð hjalpi sál hennar vel nú. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstenen är 2 m hög, 1,5 m bred (ÖSÖ-VNV), 0,25 m tjock. Den ristade sidan är vänd mot SSV. Runhöjd 6-8 cm. Enligt Uppl runinskrifter upprestes de "resta stenarna" år 1926. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gisl och Ingemund, goda unga män, läto göra minnesmärket efter Halvdan, sin fader, och efter Ödis, sin moder. Gud hjälpe nu väl hennes själ." Runstenen målad och rest på sten och cementgrund. Rättades upp och höjdes ca 40 cm 1926. Uppmålad och flyttad 3 m åt N ristningsytan vänd mot S 1969. Uppmålad 1995."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fröslunda socken i Enköping kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag VSV-sluttning från bergområde, betesmark, tidigare odlad."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Intill och NNÖ om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Fröslunda socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.720247
Longitud: 17.263538
Lämnings-ID: L1943:4280
Riksantikvarieämbetets ID: Fröslunda 13:2
Sveriges runinskrifter: U808, (Upplands runinskrifter)
Plats: Enberga, hamra
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare: Balle (A)
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Fröslunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:4280