Runsten U804, L1942:3133 i Långtora
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Guð hjalpi ônd Ônunda. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejs, 2,8 m h, 1,4 m br (Ö 30cg S-V 30cg N), 0,9 m tj.Avsmalnande uppåt. Ristningen på SSV sidan. Runorna ca 8-10 cm höga och 0,5 cm dj. Se skiss i boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Långtora socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt N-sluttande flack moränhöjd, ladugårdsbacke."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"32 m ÖSÖ om lada, 8 m VNV om körväg. (NNÖ-SSV)."
Vill du se flera runstenar i Långtora socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.743031
Longitud: 17.135749
Lämnings-ID: L1942:3133
Riksantikvarieämbetets ID: Långtora 1:1
Sveriges runinskrifter: U804, (Upplands runinskrifter)
Plats: Långtora by, sundet
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare: Torgöt Fotsarve (A), Brates attribution är mycket osäker.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Långtora
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:3133