Runsten U803, L1942:3135 i Långtora
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ulfr lét reisa stein, sjalfr hann eptir sik. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejs, 1,7 m h, 0,7 m br (NÖ-SV), intill 0,6 m tj. Avsmalnande uppåt. Stenen lutar åt SÖ. Ristningen på SÖ och NÖ sidorna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Långtora socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m NV om åkerkant, 95 m Ö 20cg S om pumphus."
Vill du se flera runstenar i Långtora socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.724178
Longitud: 17.137035
Lämnings-ID: L1942:3135
Riksantikvarieämbetets ID: Långtora 3:1
Sveriges runinskrifter: U803, (Upplands runinskrifter)
Plats: Långtora by
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare: Samma som gjort U 800; Tidkume (A) [Stille 1999b]; Balle (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Långtora
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:3135