Runsten U802, L1942:3424 i Långtora
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Víkingr lét reisa stein þenna eptir Smið(?), son sinn. Er var drengja beztr. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, 1,15 m h, k s m br (Ö-V), intill 0,3 m tj. På S sidan ristningen. Uppmålad. 7 m Ö om nr 1 är: 2) Runsten, grå granit,1,42 m h, intill 1,30 m br och 0,4 m tj. På (Ö-V) På S sidan ristningen. Uppmålad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Långtora socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1: 3 m S om vapenhuset SV hörn."
Vill du se flera runstenar i Långtora socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.716894
Longitud: 17.142734
Lämnings-ID: L1942:3424
Riksantikvarieämbetets ID: Långtora 11:1
Sveriges runinskrifter: U802, (Upplands runinskrifter)
Plats: Långtora gärde
Placering: På kyrkogården.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Äskil 2 (A) [Stille 1999b]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Långtora
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:3424