Runsten U801, L1942:3374 i Långtora
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,55 m h, 0,55 m br (NV-SÖ), intill 0,16 m tj.På SV sidan ristningen. Stenen är rest på sin nuvarande plats 1951. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Långtora socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV sluttande moränmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11-12 m NV om uppfartsväg (NÖ-SV) till prästgården, 9 m NÖ om gammal landsväg. (NV-SÖ)."
Vill du se flera runstenar i Långtora socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.720697
Longitud: 17.14611
Lämnings-ID: L1942:3374
Riksantikvarieämbetets ID: Långtora 10:1
Sveriges runinskrifter: U801, (Upplands runinskrifter)
Plats: Långtora prästgård
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Mörkgrå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Långtora
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:3374