Runsten U797, L1942:7703 i Sparrsätra
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§P Eyjarr(?) ok Kári létu hôggva ... ... ... fôður sinn. §Q Varr(?) ok Kári létu hôggva ... ... ... Ósníkin(?), fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,68 m h, 1,8 m br (NNV-SSÖ) 0,34 m tj. Runhöjd 9-10 cm. Ristningen vetter mot VSV. Svensk runurk 81. Runstenen lutar mot ÖNÖ, mot några gråstenar. Otydlig. Bör imålas. Har i äldre tider legat, rester år 1907. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sparrsätra socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"340 m in åkerväg, ledande från Nyby åt NV och 3 ÖNÖ vägen. (NNV-SSÖ). Plan lermark. NNÖ om åkerholme med björkdunge."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten U797, L1942:7703 i Sparrsätra:
"Enl tradition har stenen fordom stått vid Lådö höjd. Därifrån änade en bonde köra hem den till sin gård, men hästarna vägrade att gå längre än till nuvarande plats, där den länge låg som bro."
Vill du se flera runstenar i Sparrsätra socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.701588
Longitud: 16.988036
Lämnings-ID: L1942:7703
Riksantikvarieämbetets ID: Sparrsätra 1:1
Sveriges runinskrifter: U797, (Upplands runinskrifter)
Plats: Nyby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Blågrå granit
Runristare: Livsten (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Sparrsätra
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:7703