Runsten U795, L1944:8622 i Bred
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þingbjôrn lét hôggva stein eptir sonu sína. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråsten, 1,3 m hög, 1,25 m bred, 0,4 m tjock. Avsmalnande uppåt. Runhöjd 6-7 m. Reviderings inventering 1980: Runslingan vetter åt V. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Tingbjörn lät hugga stenen efter sina söner." Uppmålad 1978. Skyltad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bred socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m S om Bred kyrka."
Vill du se flera runstenar i Bred socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.681806
Longitud: 16.849705
Lämnings-ID: L1944:8622
Riksantikvarieämbetets ID: Bred 1:1
Sveriges runinskrifter: U795, (Upplands runinskrifter)
Plats: Breds kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Livsten (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Bred
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8622