Runsten U792, L1942:5142 i Tillinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Kárr lét reisa stein þenna at Haursa(?), fôður sinn, ok Kabbi(?)/Kampi(?)/Kappi(?)/Gapi(?) at mág sinn. Fór hæfila, féar aflaði út í Grikkjum arfa sínum. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten 1,7 m h 0,9-1,2 m br. (25-225cg) 0,4-0,5 m tj. Runhöjden 7-12 cm h. Stenen vänder sistningsytan mot Ö. 20 m S om 1: 2)Reststen 1,5 m h 1 m br och 0,2-0,3 m tj. Stenen har tidigare legat i åkern. 50 m N om sin nuvarande plats. Nr 1 U792. Rev 1980:U 792. Kår lät resa denna sten efter Horse, sin fader och Kabbe efter sin svåger (måg) Han for dristigt, förvärvade ägodelar ute iGerkland åt sin arvinge. Ca 15 m SÖ om nr 1 är 3) Vadställe ca 15 m (N-S) och intill 8 m br. Under vattnet syns delar av en ställvis reserad stenläggning, fortfarande i bruk. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tillinge socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ängsmark. Plan lermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"(2) 7 m Ö väg 3 m N Enköpingsån vid Ullbro vad."
Vill du se flera runstenar i Tillinge socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.642705
Longitud: 17.014769
Lämnings-ID: L1942:5142
Riksantikvarieämbetets ID: Tillinge 8:1
Sveriges runinskrifter: U792, (Upplands runinskrifter)
Plats: Ulunda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Samma som gjort Sö 198, 200, 207. (Balle (A))
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Tillinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:5142