Runsten U788, L1942:5504 i Tillinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... son sinn ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, sönderslagen i bitar, varav 2 bitar återstår, den största mätande 1,2x0,7 m, 15-25 cm tj. Den minsta är 0,3-0,35 m. Runhöjden är 7-9 cm h. Runstenen vänder U788. Rev 1980: Bägge stenarna är flyttade av markägaren i samband med tomtplanering och är nubelägna omedelbart V om boningshusets V-gavel. Markägaren uppmanades att återställa stenarna på sitt ursprungliga läge, ca 25 m NNÖ om boningshuset, vilket denne också åtog sig att göra. Bör bevakas, så att stenarna ej "försvinner". Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tillinge socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gårdsplan."
Vill du se flera runstenar i Tillinge socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.65929
Longitud: 16.958756
Lämnings-ID: L1942:5504
Riksantikvarieämbetets ID: Tillinge 116:1
Sveriges runinskrifter: U788, (Upplands runinskrifter)
Plats: Stora järstena
Placering:
Föremål: 2 fragment av runsten
Material: Blågrå granit
Runristare: Livsten (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Tillinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:5504