Runsten U786, L1942:5494 i Tillinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ásleikr(?) lét reisa stein þenna at Þorgísl, bróður sinn. Guð bjargi ônd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, 1,8 m h, 0,6 m br och 0,5 m tj. Runhöjden är 3-7 cmh. Stenen vänder risningsytan mot SV. U786. 6 m NV om nr 1 är: 2)Runsten, 1,5 m h, 0,5-0,8 m br och 0,2-0,5 m tj. Ristningen harformen av ett kors utan runor (se skiss nedan!). Ristningsytan ärvänd mot S. U787. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tillinge socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerholme. Plan lermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m NÖ om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Tillinge socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.635416
Longitud: 16.998282
Lämnings-ID: L1942:5494
Riksantikvarieämbetets ID: Tillinge 141:1
Sveriges runinskrifter: U786, (Upplands runinskrifter)
Plats: Hansta, hässelby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Torbjörn 2 (A) [Stille 1999b]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Tillinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:5494