Runsten U785, L1942:5505 i Tillinge
Foto av Runsten U785, L1942:5505 i Tillinge
Foto av Runsten U785, L1942:5505 i Tillinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Véfastr lét reisa stein þenna upp at Guðmund, bróður sinn. Hann varð dauðr á Serklandi. Guð hjalpi ônd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,7 m h, 0,8-1,0 m br, 0,3 m tj. Runhöjden är 6-12 cm h. Runstenen vänder ristningsytan mot väster. En del av norra runslingan förstörd. Uppmålad. U785. Intill och nedanför 1 är: Gravklot, kalksten, 0,4 m h. Upptill grop, 9 cm diam, 6 cm tj. runt gravklotet löper en inristning med form av kedja, 3-4 cm br. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tillinge socken i Enköping kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"0,5 m N om V gaveln, mellan de båda ingångarna."
Vill du se flera runstenar i Tillinge socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.633327
Longitud: 16.988775
Lämnings-ID: L1942:5505
Riksantikvarieämbetets ID: Tillinge 140:1
Sveriges runinskrifter: U785, (Upplands runinskrifter)
Plats: Tillinge kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Torbjörn 2 (A) [Stille 1999b]; Gunnar (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Tillinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:5505