Runsten U779, L1942:8739 i Svinnegarn
Foto av Runsten U779, L1942:8739 i Svinnegarn
Foto av Runsten U779, L1942:8739 i Svinnegarn
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Jôrundr reisti steina þessa eptir Jarl, son sinn. Guð hjalpi ônd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, gråsten, 2,3 m h, 1,3 m br, inmurad i vapenhusets SÖdel. U778. 2) Runstensfragment, 1,2 m h 1,1 m br, 0,3 m tj, uppställt utefter vapenhusets östra vägg. U780. 3) Sex st runstensfragment, cirka 0,35x0,35 m vardera, uppställda utefter vapenhusetssödra vägg. Fem av dessa är av en rödaktig stenart, en är av något ljusare material. (781, 782, 783, 784. 4) Runsten, 1,75 m h 1,2m br och 0,05-0,15 m tj. Stenens överdel är avslagen. Uppställd0,6 m V ytterväggen till kyrkan och 1 m N om porten. Skriften påV sidan. U779. Rev 1980: I vapenhuset är sammanlagt 12 runstensfragment. Det minsta 0,1x0,2 m st och det största 0,6x0,6 m st. Vapenhuset markerat med X på fotokartan. Anm: 5 av de mindre runstensfragmenten är tidigare undersökta och imålade. Det sjätte är funnet i en stenmur 200 m N om kyrkan (fyndplatsen markerad med X påkartan), sommaren 1951. Ännu ett runstensfragment, icke tidigarekänt, förvaras i prästgården. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Svinnegarn socken i Enköping kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Vapenhuset i Svinnegarns kyrka."
Vill du se flera runstenar i Svinnegarn socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.588158
Longitud: 17.0008
Lämnings-ID: L1942:8739
Riksantikvarieämbetets ID: Svinnegarn 7:4
Sveriges runinskrifter: U779, (Upplands runinskrifter)
Plats: Svinnegarns kyrka
Placering: T.v. om kyrkans västra port.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Erik (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Svinnegarn
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:8739