Runsten L1942:8739 i Svinnegarn ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:8739 i Svinnegarn
Foto av Runsten L1942:8739 i Svinnegarn
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"J√īrundr reisti steina √ĺessa eptir Jarl, son sinn. Gu√į hjalpi √īnd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, gr√•sten, 2,3 m h, 1,3 m br, inmurad i vapenhusets S√Ėdel. U778. 2) Runstensfragment, 1,2 m h 1,1 m br, 0,3 m tj, uppst√§llt utefter vapenhusets √∂stra v√§gg. U780. 3) Sex st runstensfragment, cirka 0,35x0,35 m vardera, uppst√§llda utefter vapenhusetss√∂dra v√§gg. Fem av dessa √§r av en r√∂daktig stenart, en √§r av n√•got ljusare material. (781, 782, 783, 784. 4) Runsten, 1,75 m h 1,2m br och 0,05-0,15 m tj. Stenens √∂verdel √§r avslagen. Uppst√§lld0,6 m V ytterv√§ggen till kyrkan och 1 m N om porten. Skriften p√•V sidan. U779. Rev 1980: I vapenhuset √§r sammanlagt 12 runstensfragment. Det minsta 0,1x0,2 m st och det st√∂rsta 0,6x0,6 m st. Vapenhuset markerat med X p√• fotokartan. Anm: 5 av de mindre runstensfragmenten √§r tidigare unders√∂kta och im√•lade. Det sj√§tte √§r funnet i en stenmur 200 m N om kyrkan (fyndplatsen markerad med X p√•kartan), sommaren 1951. √Ąnnu ett runstensfragment, icke tidigarek√§nt, f√∂rvaras i pr√§stg√•rden. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Svinnegarn socken i Enköping kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Vapenhuset i Svinnegarns kyrka."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.588158
Longitud: 17.0008
Lämnings-ID: L1942:8739
Riksantikvarieämbetets ID: Svinnegarn 7:4
Sveriges runinskrifter: U779 (Upplands runinskrifter)
Plats: Svinnegarns kyrka
Placering: T.v. om kyrkans västra port.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Erik (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Svinnegarn
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/9b29094d-2afa-4c26-93f6-f2f1a26f7dc5