Runsten U778, L1942:8716 i Svinnegarn
Även känd som Svinnegarnsstenen
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þjalfi ok Holmlaug létu reisa steina þessa alla at Banka/Bagga, son sinn. Er átti einn sér skip ok austr stýrði í Ingvars lið. Guð hjalpi ônd Banka/Bagga. Áskell reist. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, gråsten, 2,3 m h, 1,3 m br, inmurad i vapenhusets SÖdel. U778. 2) Runstensfragment, 1,2 m h 1,1 m br, 0,3 m tj, uppställt utefter vapenhusets östra vägg. U780. 3) Sex st runstensfragment, cirka 0,35x0,35 m vardera, uppställda utefter vapenhusetssödra vägg. Fem av dessa är av en rödaktig stenart, en är av något ljusare material. (781, 782, 783, 784. 4) Runsten, 1,75 m h 1,2m br och 0,05-0,15 m tj. Stenens överdel är avslagen. Uppställd0,6 m V ytterväggen till kyrkan och 1 m N om porten. Skriften påV sidan. U779. Rev 1980: I vapenhuset är sammanlagt 12 runstensfragment. Det minsta 0,1x0,2 m st och det största 0,6x0,6 m st. Vapenhuset markerat med X på fotokartan. Anm: 5 av de mindre runstensfragmenten är tidigare undersökta och imålade. Det sjätte är funnet i en stenmur 200 m N om kyrkan (fyndplatsen markerad med X påkartan), sommaren 1951. Ännu ett runstensfragment, icke tidigarekänt, förvaras i prästgården. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Svinnegarn socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Vapenhuset i Svinnegarns kyrka."
Vill du se flera runstenar i Svinnegarn socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.588181
Longitud: 17.001004
Lämnings-ID: L1942:8716
Riksantikvarieämbetets ID: Svinnegarn 7:1
Sveriges runinskrifter: U778, (Upplands runinskrifter)
Plats: Svinnegarns kyrka
Placering: I vapenhuset.
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare: Äskil 2 (S)
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Svinnegarnsstenen -
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Svinnegarn
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:8716