Runsten U776, L1941:6991 i Vårfrukyrka
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Steinn/Sveinn/Seinn lét reisa stein þenna eptir Viðbjôrn, fôður ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,25 m h, 1,5 m br i basen, avsmalnande uppåt,0,3 m tj. Rektangulär genomskärningsyta. Lutar 20cg mot Ö. Den ristade ytan vetter mot V. Saknar runor. U772. Runstenen flyttad moch nu liggande med ovansidan ned på en låg liten häll ca 15 m SÖom föregående uppsättningsplats. Se bild i boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vårfrukyrka socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark. Obetydlig häll i VNV delen av höjdplatå NÖ om huvuddalgång."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m Ö om väg."
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.613271
Longitud: 17.122466
Lämnings-ID: L1941:6991
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 175:1
Sveriges runinskrifter: U776, (Upplands runinskrifter)
Plats: Väppeby
Placering: I sockenmagasinet 100 m NO om kyrkan.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare: Torbjörn 2 (A) [Stille 1999b]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6991