Runsten U770, L1941:6843 i Vårfrukyrka
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Heðindís ok Erndís þær létu reisa stein at Ófeig, fôður sinn góðan. Balli risti stein. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,4 m h. Triangulär med de smala sidorna i V, 0,5 m br, och SSV 0,7 m br, ristade. Sidan i NÖ är 0,9 m br. Runstenen ej avsmalnande uppåt. Runhöjd 7-10,5 m cm. Hästarna (två) mitt i ristningen 50 cm l, 55 cm h. Runstenens V hälft verkar lagad. Ytterkanten av båda sidornas ristningar delvis borta. Runorna imålade med rött. U770. Excerpt 40. Stenen är 1 m br (NV-SÖ) och 0,5 m tj. Den lutar måttligt mot VNV. Står i hål, stensatt med 0,1-0,4 m st stenar. Vid granskningen på senhösten 1980 hade runstenen fallit helt och låg på marken i VNV-ÖSÖ riktning med toppen åtV och ristningsytan mot SSV och med 25cg överhäng som skydd. Seskiss och text i boken: "Här vilar U770 1980-11-21".Ändring Dnr 7896/64 Rengjord, tätad och uppmålad, 22/1-65 K-G S. Upplands runinskrifter 770. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vårfrukyrka socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesvall med svag sluttning åt S. Tidigare uppodlad. Svagt SV-sluttande moränmark, i NÖ kanten av odlad dal. Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m V om åker (N-S)."
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.687643
Longitud: 17.086082
Lämnings-ID: L1941:6843
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 40:1
Sveriges runinskrifter: U770, (Upplands runinskrifter)
Plats: Tjursåker, ristingsbro
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grå granit med röda inslag
Runristare: Balle (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6843