Runsten U769, L1941:6621 i Vårfrukyrka
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Skarði reisti stein þenna eptir Ótrygg, son sinn. Guð hjalpi ônd hans ok Haralds. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,55 m h, 1,9 m br (NNV-SSÖ), 0,2-0,25 m tj. PåÖNÖ siadn runor, 7-9,5 cm h. Runstenen sprucken men lagad i S och i övre delen. U769 Excerpt 68. Stenen lutar lätt mot VSV. Bör imålas. Ursprungligen har runstenen stått i Testeby, i böjran av 18oo-talet flyttats till Karkesta i Sparrsätr sn och där blivit tröskel, på 1870-talet uppställd i en stenmur där, och slutligen 1887-1888 flyttad till nuvarande plats vid Valla. Möjligen vid Teseby S gård längre mot S. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vårfrukyrka socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Park. Plan moränmark mitti odlad dal. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"22 m V om väg (N-S), 40 m SSÖ om huvudbyggnad."
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.677159
Longitud: 17.023658
Lämnings-ID: L1941:6621
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 68:1
Sveriges runinskrifter: U769, (Upplands runinskrifter)
Plats: Testeby
Placering: Vid Valla.
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare: Erik (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6621