Runsten U767, L1941:7329 i Vårfrukyrka
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hlífsteinn risti rúnar eptir feðga tvá, góða drengi. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, mörk gråsten, 1,4 m h 1,08 m br (N-S) br 0,5 m tj. Runhöjd 4-8 cm. Stenen vänder ristingsytan mot V. Stenen uppmålad,målningen väl bibehållen. Omedelbart S 15cg Ö om nr 1 är nr: 2)Runsten, ljus gråsten, 1,35 m h 1,25 m (N-S) 0,3 m tj. Runhöjd 6,5-7,5 cm. Stenen vänder ristningsytan mot V. Stenen uppmålad, målningen väl bibehållen. Excerp nr 167. Cementfundament. U 766-767H. Gustavsson 2,3.1970. 13 m Ö 40cg S om nr 2 är: 3) Stensättning?, rundad, 3 m diam och 0,25 m h. övertorvad med i yta och kant måttligt med 0,3-0,4 m st stenar. I V kanten några nyponbuskar. Högt gräs. Bra läge. Dock närhet till stenfri troligen röjd hagmarkN därom. Bör kontrollundersökas. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vårfrukyrka socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark. Svagt V-sluttande moränmark med berg i dagen, I Ö kanten av odlad dalgång (N-S). Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12) 7 m Ö om åkerkant (N-S) 3) Avsatskant."
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.702831
Longitud: 17.048003
Lämnings-ID: L1941:7329
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 167:2
Sveriges runinskrifter: U767, (Upplands runinskrifter)
Plats: Norrby, back-norrby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödaktig granit
Runristare: Livsten (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7329