Runsten U764, L1941:6370 i Vårfrukyrka
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Brúni ok Holmsteinn létu reisa stein þenna eptir Gunnbjôrn, fôður sinn góðan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, granit, 1,82 m h, 0,91 m br (NNV-SSÖ) och 0,7 m tji basen. Avsmalnande uppåt intill 0,5 m br och 0,1 m tj. Runhöjd5-6 cm. Ristningen vetter mot ÖNÖ. 1,5 m SSÖ om nr 1 är: 2) Runsten, granit, 1,9 m h, 1 m br (NNV-SSÖ) och 0,8 m tj i basen. Närmast triangulär genomskärning. Avsmalnade uppåt intill 0,45 m br och 0,1 m tj.Runhöjd 5-6 cm. Ristningen vetter mot ÖNÖ. Båda är tydligt imålade. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vårfrukyrka socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svacka mellan flacka moränplatåer V om resp N om sidodalgångar.Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"61 m V 30cg S om åkerkant, omedelbart S om mjuk kurva mot S av sämre brukningsväg (stig)."
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.613855
Longitud: 17.100164
Lämnings-ID: L1941:6370
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 91:2
Sveriges runinskrifter: U764, (Upplands runinskrifter)
Plats: Klista
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Samma som gjort U 763; Tidkume (A) [Stille 1999b]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6370