Runsten U762, L1941:7384 i Vårfrukyrka
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Jôrundr reisti stein þenna eptir Jarl, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, 1,15 m h, 1 m br (NNV-SSÖ) och 0,35 m tj. Runorna är7-8,5 cm h. Ristningen vetter mot VSV. Uppmålad. De nämnda delarna nu sammanfogade till en sten (se gamla beskrivningen). En deltext saknas dock. 2) Hos Berglinds, Brunna, förvaras 3 äldre kopparmynt, funna på gården. 3) Hos Erikssons, Brunna, förvaras 1 skära av järn, funnen i hage NÖ om gården. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vårfrukyrka socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gårdsplan. Svagt V-sluttande moränmark i Ö kanten av odlad, smaldal (N-S). Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m N 10cg V om NÖ hörnet av uthus. 9 m S om infartsväg (Ö-V)."
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.670336
Longitud: 17.02661
Lämnings-ID: L1941:7384
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 137:1
Sveriges runinskrifter: U762, (Upplands runinskrifter)
Plats: Brunna
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Erik (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7384