Runsten U759, L1943:2656 i Enköpings
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Brynjulfr(?) ok Hrefningr(?) ok Sigvaldi létu reisa stein þenna at Ásgeir, fôður sinn. Guð dróttinn hjalpi anda hans betr en hann hefir til gert. Tíðkumi risti rúnar þessar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljus gråsten, 1,84 m hög, 1,11 m bred (N 15cg Ö-S 15cg V) och 0,25 m tjock. Stenen vänder ristningsytan mot NV. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Brynjulv och Rävning (?) och Sigvalde läto resa denna sten efter Åsger, sin fader. Herren Gud hjälpe hans ande bättre än han har gjort sig förtjänt av. Tidkume ristade dessa runor." Rengjord och uppmålad 1964. Skyltad 1976. Uppmålad 1978."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Enköpings socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Grusås bevuxen med rönn, björk, lind, parkanläggning."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m SÖ om SÖ hörnet av hus (fd skolpaviljong). 8 m ÖSÖ om parkväg och 6 m V om dito samt 40 m S 15cg V om förgrening mellan fyra parkvägar."
Vill du se flera runstenar i Enköpings socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.63898
Longitud: 17.080969
Lämnings-ID: L1943:2656
Riksantikvarieämbetets ID: Enköping 2:1
Sveriges runinskrifter: U759, (Upplands runinskrifter)
Plats: Enköpings kyrka (s:t ilian)
Placering: I Skolparken.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Tidkume (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Enköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:2656