Runsten L1942:1934 i Litslena ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:1934 i Litslena
Foto av Runsten L1942:1934 i Litslena
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Balli ok Ingibj√īrn(?) ok V√≠gbj√īrn √ĺeir l√©tu reisa stein at V√©bj√īrn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Gravf√§lt, 60x70 m (NV-S√Ė), best√•ende av ca 10 fornl√§mningar. Dessa utg√∂res av 1 h√∂g, 8 runda stens√§ttningar och 1 runsten. H√∂gen,som ligger i gravf√§ltets N del, √§r 7x5 m (NNV-SS√Ė), 0,3 m h. I ytan enstaka stenar, 0,1-0,3 m st. Stens√§ttningarna √§r 4-7 m diam,0,1-0,4 m h. √Ėvertorvade med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,4 m st. Stens√§ttningarna har delvis synlig kantkedja, 0,2-0,3 m h av 0,2-0,5 m l stenar. 2) Runstenen √§r rest p√• h√∂gen, 1,75 m h, 0,55 mbr (√ĖN√Ė-VSV) och 0,7 m tj. P√• NNV sidan ristningen. Stenen √§r avslagen p√• mitten men hopf√§st med tre j√§rnkrampor. U 757. H√∂gen √§ravschaktad i VSV kanten. Flertalet stens√§ttningar √§r ytskadade.Invid gravf√§ltets S del finns sp√•r av ocling. Sentid (?). Runstenen var hittad i grunden av tv√• olika byggnadet p√• Ullst√§mma. En del hittades i ladug√•rdens S√Ė del, se krysset p√• fotokartan. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Litslena socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av flack moränhöjd med berg i dagen. Betesmark."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.643175
Longitud: 17.260515
Lämnings-ID: L1942:1934
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 196:2
Sveriges runinskrifter: U757 (Upplands runinskrifter)
Plats: Ullstämma
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Mörk granit
Runristare: Balle (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/5588f04c-9517-4553-a993-ca2955ea7501