Runsten U756, L1944:2254 i Litslena
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þólfr ok Fastulfr ok Ernleifr þeir létu hôggva stein at Hrók, fôður sinn. Balli risti stein. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i flyttblock, 2,5x2,5 m och 2,5 m h. Avsmalnande uppåt. Blocket lutar mot ÖNÖ. På SSV sidan ristningen. U. 756. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Litslena socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"18 m VSV om åkerkant, 8 m N om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Litslena socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.636213
Longitud: 17.250347
Lämnings-ID: L1944:2254
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 270:1
Sveriges runinskrifter: U756, (Upplands runinskrifter)
Plats: Ullstämma
Placering:
Föremål: Stenblock
Material: Rödgrå grovkornig granit
Runristare: Balle (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2254