Runsten L1942:2102 i Litslena ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:2102 i Litslena
Foto av Runsten L1942:2102 i Litslena
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Li√įsma√įr(?) ok T√≥ki reistu stein √ĺenna eptir √Āgaut. Bj√≥ √≠ Kelsst√ī√įum. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,8 m h, 1,9-1 m br (V 30cg N-√Ė 30cg S), avsmalnande upp√•t, 0,2-0,4 m tj. Runh√∂jd 10cm. Ristningen p√• S sidan."U 755." Im√•lad med r√∂d f√§rg. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Litslena socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränrygg, svag S- sluttning. Vägbank."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m N 40cg √Ė om landsv√§g (140-340cg), 3 m NV om infartsv√§g. (N√Ė-SV)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.667438
Longitud: 17.230679
Lämnings-ID: L1942:2102
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 43:1
Sveriges runinskrifter: U755 (Upplands runinskrifter)
Plats: Kälsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Erik (A); (Balle (A) enligt Celsius)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/60b46ad1-3b7c-44b6-bc46-b474c687380e