Runsten U754, L1942:3396 i Litslena
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"fuþork hnias ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, (U. 754), 1,35 m h, 1 m br (Ö 30cg N-V 30cg S) och 0,35 m tj. Avsmalnande uppåt med avslaget överstycke. På SSÖ sidanristningen. Spår av röd färg (original?) Kvar i ristningen. Enligt gårdens nuvarande ägare, hittades stenen ca 40 m längre bort mot NÖ. Ca 1 m SV om nr 1 är: 2) Rest sten, ca 1,2 m h, 0,9 m br (Ö-V) och 0,35 m tj. Avsmalnande uppåt med spetsigt överstycke. 3-sidig profil. I stenens S sida är 1 älvkvarn (?), 7 cm diam och 2,5 cm dj. Enligt uppgift från gårdens ägare är stenen rest av gårdens förra ägare. Odlingssten har lagts invid och emellan nr 1+2. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Litslena socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Sv-sluttande mark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"40 m SSÖ om kraftledning, 12 m N 40cg V om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Litslena socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.654866
Longitud: 17.273317
Lämnings-ID: L1942:3396
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 253:1
Sveriges runinskrifter: U754, (Upplands runinskrifter)
Plats: Hällby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:3396