Runsten L1942:3396 i Litslena ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:3396 i Litslena
Foto av Runsten L1942:3396 i Litslena
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"fu√ĺork hnias ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, (U. 754), 1,35 m h, 1 m br (√Ė 30cg N-V 30cg S) och 0,35 m tj. Avsmalnande upp√•t med avslaget √∂verstycke. P√• SS√Ė sidanristningen. Sp√•r av r√∂d f√§rg (original?) Kvar i ristningen. Enligt g√•rdens nuvarande √§gare, hittades stenen ca 40 m l√§ngre bort mot N√Ė. Ca 1 m SV om nr 1 √§r: 2) Rest sten, ca 1,2 m h, 0,9 m br (√Ė-V) och 0,35 m tj. Avsmalnande upp√•t med spetsigt √∂verstycke. 3-sidig profil. I stenens S sida √§r 1 √§lvkvarn (?), 7 cm diam och 2,5 cm dj. Enligt uppgift fr√•n g√•rdens √§gare √§r stenen rest av g√•rdens f√∂rra √§gare. Odlingssten har lagts invid och emellan nr 1+2. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Litslena socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Sv-sluttande mark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"40 m SS√Ė om kraftledning, 12 m N 40cg V om √•kerh√∂rn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.654866
Longitud: 17.273317
Lämnings-ID: L1942:3396
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 253:1
Sveriges runinskrifter: U754 (Upplands runinskrifter)
Plats: Hällby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/f9021738-e490-40ff-8821-9a7a8da52b97