Runsten L1942:2070 i Litslena ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:2070 i Litslena
Foto av Runsten L1942:2070 i Litslena
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ingiger√įr l√©t reisa stein at √ěorleik, b√≥nda sinn g√≥√įan, ok at J√īrund ok at √Ābj√īrn. Balli risti. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, 2,3 m h, 1,25-0,75 och 0,5 m tj. Avsmalnande upp√•t.Inskrift p√• S sidan. Runstenen lutar 15cg mot S. 6 664. R. 618. Ca 6 m 170cg om nr 1 √§r: 2) Stenstr√§ng, ca 330 m l och vinkelformig (huvudsakligen NV-S√Ė-V). Str√§ngen √§r enskiktad, 1 m br och 0,1-0,3 m h, samt best√•r av i allm√§nhet 0,4-0,7 m st stenar. Enstakast√∂rre stenar, 1-1,5 m st ing√•r dock. Str√§ngen √§r delvis belamradmed odlingssten s√§rskilt i partiet l√§ngs √•kerkanten S om runstenen. N√Ė om runstenen √§r str√§ngen (streckat p√• flygfotobilden) mycket otydlig. Enstaka spr√§ngstenar ligger invid √•kerkanten. Delvisn√•got os√§ker. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Litslena socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttning. moränmark. Skogsmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"42 m SV om √•kerkant, 10 m NNV om √•kerkant (N√Ė-SV)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.657677
Longitud: 17.2593
Lämnings-ID: L1942:2070
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 151:1
Sveriges runinskrifter: U753 (Upplands runinskrifter)
Plats: Litslena prästgård
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Balle (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/a2ecada8-1fc4-4f23-8d34-905dd8b3a909