Runsten U749, L1944:2579 i Boglösa
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Halfdan ok Signjótr þeir létu reisa stein at Auðgeir ok Dan, feðr sína, ok at Almgeir ok Vébjôrn, brœðr Halfdanar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,5 m hög, 0,9 m bred och 0,25 m tjock. Runhöjd 7-8 cm och ristningsdjup 0,3-0,7 cm. Ristningsytan vetter mot 220cg. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Are lät (resa stenen) efter Osyrg, sin fader ... Tidkume ristade runorna." Restes 1945."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Lutad mot låg berghäll invid slätt och åker i S. Åkerkant vid åkerholme."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m 10cg åkerkant och 1,5 m 120cg åkerkant=1,5 m Ö åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.600328
Longitud: 17.124047
Lämnings-ID: L1944:2579
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 176:1
Sveriges runinskrifter: U749, (Upplands runinskrifter)
Plats: Sävsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Balle (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2579