Runsten U740, L1944:2820 i Boglösa
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Arnhvatr lét reisa stein at Arnbjôrn, bróður sinn góðan. Balli risti rúnar þessar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,2 m hög, 1,3 m bred och 0,2-0,3 m tjock. Runhöjd 7-10 cm. Ristningsdjup 0,2-0,4 cm. Ristningsytan vetter åt ÖNÖ. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Arnvat lät resa stenen efter Arnbjörn, sin gode broder. Balle (ristade) dessa runor.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt ÖNÖ sluttande moränmark, mot dalgång i NÖ. Litet åkerimpediment."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m VSV åkerkant och 4 m S åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.591885
Longitud: 17.135306
Lämnings-ID: L1944:2820
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 136:1
Sveriges runinskrifter: U740, (Upplands runinskrifter)
Plats: Hemsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejsgranit
Runristare: Balle (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2820