Runsten U739, L1944:7754 i Boglösa
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Holmbjôrn lét reisa stein at sik sjalfan. Hann var mildr matar ok málsrisinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,5 m hög, 1,4 m bred (NNÖ-SSV) och 0,5-0,6 m tjock. Stenen smalnar av uppåt. Ristningsytan vetter åt ÖSÖ. Runhöjd 6-8 cm, ristningsdjup 0,3-0,6 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Holmbjörn lät resa stenen åt sig själv. Han var matmild och målsnäll." Restes 1945."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkermark. Svagt NV sluttande moränmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m Ö gammal åkerkant och 30 m N om hörn i gärdesgård."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.59836
Longitud: 17.217567
Lämnings-ID: L1944:7754
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 205:1
Sveriges runinskrifter: U739, (Upplands runinskrifter)
Plats: Gådi
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Balle (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7754