Runsten U734, L1941:6502 i Villberga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Véfastr reisti stein eptir sjalfan sik kvikvan. Liðsvaldr(?) risti. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,4 m h, 0,8 m h (385-185cg) 0,45 m tj. På Ö-sidan inskriften. Runhöjd 5-8 cm. Uppmålad och avflagad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Villberga socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Rygg (N-S). Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"16 m VSV om landsväg (NNV-SSÖ) 8 m 210cg om SV-hörnet till uthus."
Vill du se flera runstenar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.595775
Longitud: 17.313789
Lämnings-ID: L1941:6502
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 41:1
Sveriges runinskrifter: U734, (Upplands runinskrifter)
Plats: Linsunda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Lidsvald (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6502