Runsten U732, L1941:6782 i Villberga
Även känd som Kvigbjörnstenen
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Kvígbjôrn reisti stein þenna eptir Þorstein, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,6 m h, 0,8 m br (10-210cg) och 0,45 m tj. Runhöjd 6-7 cm. Ristningen åt Ö. Stenen är nertill avslagen och lagad med två järnkrampor. Nedre delen av runstenen är avflagad. Runstenens ursprungliga plats torde ha varit ca 50 m SÖ om dess nuvarande plats. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Villberga socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergrygg (N-S). Gammal betesmark, nu tätt beväxt med tall och ene."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"27 m 290cg om åkerkant (190-290cg)."
Vill du se flera runstenar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.610345
Longitud: 17.253275
Lämnings-ID: L1941:6782
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 34:1
Sveriges runinskrifter: U732, (Upplands runinskrifter)
Plats: Grillby, sörskog
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Mörk granit
Runristare: Balle (A); Erik (A) [Stille 1999b]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Kvigbjörnstenen -
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6782