Runsten L1941:6782 i Villberga ūüá¨ūüáß
√Ąven k√§nd som Kvigbj√∂rnstenen
Foto av Runsten L1941:6782 i Villberga
Foto av Runsten L1941:6782 i Villberga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Kv√≠gbj√īrn reisti stein √ĺenna eptir √ěorstein, br√≥√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,6 m h, 0,8 m br (10-210cg) och 0,45 m tj. Runh√∂jd 6-7 cm. Ristningen √•t √Ė. Stenen √§r nertill avslagen och lagad med tv√• j√§rnkrampor. Nedre delen av runstenen √§r avflagad. Runstenens ursprungliga plats torde ha varit ca 50 m S√Ė om dess nuvarande plats. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Villberga socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergrygg (N-S). Gammal betesmark, nu tätt beväxt med tall och ene."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"27 m 290cg om åkerkant (190-290cg)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.610345
Longitud: 17.253275
Lämnings-ID: L1941:6782
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 34:1
Sveriges runinskrifter: U732 (Upplands runinskrifter)
Plats: Grillby, sörskog
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Mörk granit
Runristare: Balle (A); Erik (A) [Stille 1999b]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Kvigbjörnstenen
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/b668119e-9351-42ab-a934-80fdac580a7c