Runsten L1942:4048 i Löt 🇬🇧
Även känd som Ågerstastenen
Foto av Runsten L1942:4048 i Löt
Foto av Runsten L1942:4048 i Löt
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Víðhugsi lét reisa stein þenna eptir Særeif/Sigreif, fôður sinn góðan. Hann bjó í Ôgurstôðum. Hér mun standa steinn miðli býja. Ráði drengr/tœkr sá rýnn sé rúnum þeim, sem Balli risti. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2 m h, 2 m br (V 40cg N-Ö 40cg S), 0,6 m tj. Uppåt avsmalnande, avskuren topp. PÅ SSV- sidan inskriften. Runhöjd5-10 cm U 729. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Löt socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerkant. Ö-sluttning av moränrygg (N-S)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"330cg om åkerkant (30-230cg)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.579744
Longitud: 17.332023
Lämnings-ID: L1942:4048
Riksantikvarieämbetets ID: Löt 14:1
Sveriges runinskrifter: U729 (Upplands runinskrifter)
Plats: Ågersta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Balle (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Ågerstastenen
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Löt
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/cfb1bdc2-e4a7-48d4-96a4-dbdc39050da7