Runsten U728, L1942:4203 i Löt
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, kullfallen, 2 m l, 1,3 m br, 0,4 m tj. På översidan enristad slinga. Uppmålad. Kullfallen åt NNÖ. U 728. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Löt socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Västsluttning från bergområde, skogsmark (barrskog)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"55 m S om åkerhörn, 8 m 110cg om åkerkant. 10-210cg."
Vill du se flera runstenar i Löt socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.552525
Longitud: 17.306397
Lämnings-ID: L1942:4203
Riksantikvarieämbetets ID: Löt 1:1
Sveriges runinskrifter: U728, (Upplands runinskrifter)
Plats: Tängby, lund
Placering: 300 m S om V. Tängby, 200 m ÖSÖ om hemmanet Lund.
Föremål: Sten
Material: Grå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Löt
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:4203